Burgemeester roept in herdenkingsspeech op tot saamhorigheid

Foto: MJ Jonkers

Ook in De Wolden werd vandaag een minuut stilte gehouden om de slachtoffers van de aanslagen in Parijs te herdenken. Voorafgaand aan deze herdenking in de raadszaal verwoorde burgemeester Roger de Groot in een speech de gevoelens van velen en riep op tot saamhorigheid. “We moeten elkaar vasthouden dwars door alle geloven heen. We hechten aan onze vrijheid dat moeten we ons niet laten ontnemen.”

Hieronder de integrale tekst van de speech.

Afgelopen vrijdag is de wereld opgeschrikt door een afschuwelijke aanslag in Parijs, een aanslag op inwoners en bezoekers van Parijs, maar ook op de westerse samenleving. Wij, en velen met ons, zijn diep geschokt. Het denken aan al die slachtoffers, hun nabestaanden en ieder die getroffen is maakt ons stil en verdrietig. Het laat ons in verbijstering achter. Vol van ongeloof en onmacht kijken we toe. We delen het verdriet. We kunnen niet anders dan om de slachtoffers en nabestaanden heen gaan staan. Door hier allen aanwezig te zijn laten we zien dat we meeleven.

In het immense verdriet denken we ook aan al die mensen die getroffen worden doordat hun geloof wordt gegijzeld om tot geweld te komen. We moeten oog hebben voor hen die vanuit een vredige overtuiging en vanuit vrijheid een religie volgen. De religie moeten we niet verwarren met extremisme. Polarisatie ligt op de loer, en dat moeten we niet willen. Het is belangrijk om onze saamhorigheid te tonen. We moeten elkaar vasthouden dwars door alle geloven heen. We hechten aan onze vrijheid dat moeten we ons niet laten ontnemen.

De impact van de aanslagen wordt zichtbaar. Aangrijpende verhalen van nabestaanden worden gedeeld. De schim rondom de daders klaart op en mensen zoeken elkaar wereldwijd op om te delen in hun verdriet. Er ontstaan prachtige initiatieven waarin saamhorigheid duidelijk wordt. De man die een oude piano bracht naar het theater Bataclan en daar het nummer Imagine speelde. Hoe indrukwekkend is dat? Niet machteloos kijken, maar verbinding zoeken.

Ook op kleine schaal is er protest en leven mensen mee. Velen veranderden bijvoorbeeld hun profiel op facebook. Op tal van plekken worden vandaag om deze tijd herdenkingen gehouden. Daarbij is het goed om niet alleen aan de aanslag in Parijs te denken. Ook aan de slachtoffers van de aanslagen in Beiroet en Kenya afgelopen week. Het treft ons allen diep in het hart. Het pianospel in Parijs heeft me geraakt. Als je de tekst bij het pianospel denkt, dan voel je de saamhorigheid en de verbinding. Ik wil dan ook graag eindigen met een aantal regels uit de tekst van Imagine: Stel je nu eens voor dat alle mensen samenleven in vrede, Je zou kunnen zeggen dat ik een dromer ben. Maar ik ben niet de enige. Ik hoop dat op een dag de wereld een eenheid is. Ik vraag u om gezamenlijk een minuut stil te zijn.

Reacties

Cookieinstellingen