Fracties lopen vast vooruit op behandeling begroting

Foto: Tax Credits Foter.com CC BY

Donderdag 5 november vergadert de gemeenteraad van De Wolden vanaf 10.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis in Zuidwolde. Op de agenda staat de behandeling van de begroting 2016. Vooraf is in de media al het nodige bekend gemaakt door de verschillende fracties.

Gemeentebelangen

Zo heeft de Gemeentebelangen het in hun Algemene Beschouwingen over de “X-factor” van De Wolden, zet een creatieve oplossing voor de permanente bewoning van recreatiewoningen in de gemeente uiteen en meldt onder andere een motie in te zullen dienen voor het vervroegen van de evaluatie van het afvalbeleid. Gemeentebelangen besluit met de tevreden conclusie dat de X-factor van De Wolden ook blijkt uit het feit dat “we niet de krant halen omdat we rollebollend over straat gaan” maar een gezamenlijk standpunt hebben ingenomen wat  betreft de vluchtelingenopvang. Wel tekent Gemeentebelangen hierbij aan dat het COA wel eens op mag schieten en wat duidelijkheid mag verschaffen omdat de bewoners van De WOlden er immers recht op hebben om op de hoogte gebracht en gehouden te worden “en dat we ook met hen het gesprek aangaan om te horen welke gedachten zij hebben bij een opvanglocatie en hoe we als gemeente en COA eventuele bezwaren kunnen wegnemen en/of praktisch kunnen oplossen. Want zo doen we dat in De Wolden, de gemeente met de X-Factor.”

Images_of_Money Foter  CC BY

CU en CDA

De partijen ChristenUnie en CDA in de gemeente De Wolden willen geen extra verhoging van de Onroerende Zaak Belasting (OZB), zo meldt RTV Drenthe.

Beide partijen willen donderdag tijdens de begrotingsbehandeling een amendement indienden om een verhoging van de OZB van 2,5 procent te voorkomen. Volgens fractievoorzitter Jaap Wiechers van de ChristenUnie is de OZB in De Wolden al hoog: “Bij de besluitvorming in 2013 gaven de komende begrotingen een tekort aan. Omdat de afvalstoffenheffing naar beneden ging, vond men het verantwoord om de OZB extra te verhogen om zo extra geld te genereren. De begrotingen van de komende jaren geven allemaal een overschot te zien. De OZB in De Wolden is zowel landelijk als provinciaal gezien boven het gemiddelde en zal zelfs bij het aannemen van dit amendement daarboven blijven.”
Voorman Dik Zantingh van het CDA vult daarop aan: “Omdat de noodzaak tot extra verhogen niet meer aanwezig is, kunnen we onze inwoners enigszins ontzien door een lagere stijging van de woonlasten.”
 Public Domain Photos Foter CC BY

VVD

Er moet haast worden gemaakt met de reconstructie van de Dorpsstraat in De Wijk. De VVD in de gemeenteraad van De Wolden zal volgens het Dagblad van het Noorden het college van B en W donderdag tijdens de begrotingsvergadering vragen versneld geld vrij te maken voor deze operatie. De doorgaande weg door het centrum heeft te lijden gehad onder het bouwverkeer van de nieuwbouwwijk Dunningen en met het verplaatsen van de supermarkt zal dat nog meer het geval zijn, maar in die verplaatsing ziet de VVD ook een goede aanleiding de Dorpsstraat versneld te vernieuwen.

Ook dient de VVD een motie in voor het plaatsen van semi-ondergrondse afvalcontainers in de kleine dorpen van de gemeente. Alle dorpen hebben recht op een kwaliteitsimpuls en daarom moeten verzoeken vanuit de kleine kernen voor dergelijke containers worden gehonoreerd. Zo meldt het Dagblad van het Noorden.

RedGlow82  Foter  CC BY

Reacties

Cookieinstellingen