Nieuwe vloer in sporthal de Wijk

Foto: The Akermarks Foter CC BY

Sporthal De Slenken in de Wijk heeft een nieuwe sportvloer gekregen om op een veilige en goede manier te kunnen blijven sporten.

De oude vloer, die er al 20 jaar in lag, voldeed niet meer aan de eisen van het NOC*NSF. Zo zat er te weinig demping in de vloer en was de vloer te ‘ruw’. Daardoor konden blessures ontstaan bij de gebruikers.

Gymzaalvloer The Akermarks  Foter CC BY

“Gemeente De Wolden draagt de breedtesport een warm hart toe. De aanleg van de nieuwe sportvloer in sporthal De Slenken betekent een kwaliteitsimpuls voor de verenigingen en het basisonderwijs. De vloer voldoet aan de nieuwste eisen en dit zal het gebruiksgemak van de sporters beslist bevorderen’’, aldus wethouder Jan van ’t Zand.

Ook in Ruinen zal de vloer van de sporthal, om dezeflde reden,  vervangen worden.

Gymzaalvloer The Akermarks  Foter CC BY

Reacties

Cookieinstellingen