Uitslag informatiebijeenkomsten Boerhoorn

Inwoners van Zuidwolde herkennen het beeld dat de initiatiefgroep schetst van de huidige situatie van ontmoetingscentrum De Boerhoorn.

Dat is uitkomst van twee informatiebijeenkomsten op 5 oktober in De Boerhoorn. Zo’n 60 inwoners waren aanwezig en reageerden op het eerste deel van het onderzoek naar de verzelfstandiging van het ontmoetingscentrum.

Uit de reacties bleek dat het willen behouden van De Boerhoorn als dorpshuis voor de aanwezigen geen discussie is. Wel zijn er zorgen over hoe je aan voldoende vrijwilligers gaat komen, hoe je het centrum bekender en meer uitnodigend maakt voor mensen die niet bekend zijn met De Boerhoorn en alles wat daar in gebeurd. Ook vragen mensen zich af en of en hoe je De Boerhoorn financieel onafhankelijk kunt maken.

De rapportage over onderzoek naar de huidige situatie van De Boerhoorn is te  vinden op de website van Dorpsbelangen Zuidwolde, www.dorpsbelangenzuidwolde.nl.

Verder met het onderzoek

Gemeente en Stichting Welzijn de Wolden willen dat het beheer van De Boerhoorn vanaf 2017 in handen van de bevolking komt. Dorpsbelangen Zuidwolde heeft de initiatiefgroep gevraagd dit te onderzoeken. Nu de huidige situatie van De Boerhoorn vast ligt gaat de initiatiefgroep verder met het onderzoeken van mogelijkheden om het beheer van het ontmoetingscentrum duurzaam in te vullen. De initiatiefgroep vindt het belangrijk om dit vervolgonderzoek te beginnen met te denken uit het belang van mensen en de daarbij gewenste activiteiten en functies. Invulling van locatie, gebouw en geld volgt in een later stadium. Uiteraard wordt ook onderzocht of samenwerking met andere partijen nog meer kansen biedt.

Reacties

Cookieinstellingen