Voorlopig geen vluchtelingen in De Wolden

Foto: John Englart (Takver) Foter CC BY-SA

Afgelopen donderdag tijdens de raadsvergadering dienden de oppositiepartijen een motie in over de huisvesting van “statushouders” in De Wolden.

Wat zijn statushouders?

Statushouders zijn mensen, die als asielzoeker naar Nederland zijn gekomen en die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Daar gaat een strenge procedure aan vooraf. Maar daarna mogen ze hier een nieuwe  toekomst gaan opbouwen.  De asielzoekers worden eerst opgevangen in een AZC (Asielzoekers Centrum). Als ze een verblijfsvergunning krijgen, worden ze door COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) aan een gemeente gekoppeld. Daar moeten ze dan gaan wonen. Elke gemeente in Nederland moet een aantal statushouders opvangen. Hoeveel hangt af van hoe groot de gemeente is. Zo worden statushouders over het hele land verdeeld.

Refugee Rights Protest at Broadmeadows, Melbourne

Motie

CDA, PvdA, CU, GL en D66 verzochten het college om “zich maximaal in te spannen om te voldoen aan de taakstelling voor het huisvesten van statushouders en op zoek te gaan naar oplossingsrichtingen voor woonruimten”. De motie werd niet aangenomen, omdat  collegepartijen VVD en Gemeentebelangen geen steun gaven aan de motie, omdat zij die overbodig vonden. De gemeente is al geruime tijd op zoek naar aanvullende woonruimte voor statushouders, zo was het antwoord, en het ziet er voorlopig niet naar uit dat De Wolden te maken gaat krijgen met toestromende vluchtelingen of met meer statushouders dan gepland was,

Refugee Rights Protest at Broadmeadows, Melbourne

Crisisopvang

Vorige week donderdag ontvingen alle Nederlandse gemeenten een brief van het ministerie van Veiligheid en Justitie waarin werd verzocht om kortdurende crisisnoodopvang voor vluchtelingen beschikbaar te stellen.

Na het verzoek van het ministerie heeft het college contact opgenomen met het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Aan het begin van deze week hoorde het college dat het COA vooralsnog geen geschikte mogelijkheden voor noodopvang ziet in gemeente De Wolden. Het COA gaf aan opzoek te zijn naar grote opvanglocaties. Mocht het COA in de toekomst met een concreet verzoek komen, dan gaat het college hier met de gemeenteraad, omwonenden en de inwoners over in gesprek, zo meld de website van de gemeente www.dewolden.nl waarop ook een citaat van burgemeester Roger de Groot: ”De beelden en de verhalen van vluchtelingen maken indruk. Mocht de gemeente het COA kunnen helpen bij de opvang, dan zetten wij ons hier voor in. Uiteraard met oog voor omwonenden en inwoners in de gemeente”.

 

Refugee Rights Protest at Broadmeadows, Melbourne

 

Reacties

Cookieinstellingen