Week van de Alfabetisering

Op maandag 7 september ondertekent het Bondgenootschap voor een Geletterd Drenthe en het landelijk projectteam Tel mee met Taal, namens de ministeries van OCW, SZW en VWS, het eerste Taalakkoord van Nederland.

Taalakkoord

Namens de 43 Drentse bondgenoten zal burgemeester Eric van Oosterhout van gemeente Aa en Hunze als voorzitter het Taalakkoord ondertekenen, op het Alfa-college in Hoogeveen. Met het Taalakkoord van Tel mee met Taal kunnen de Drentse gemeenten regie houden in de aanpak van laaggeletterdheid en hun verantwoordelijkheid nemen om samen met andere organisaties het taalnetwerk duurzaam te maken.

Deze bijeenkomst wordt afgesloten met een theatervoorstelling voor cursisten van het Alfa-college en Drenthe College. Theatergroep Fluitend Opstaan speelt het stuk De ongeschreven wet, waarbij het probleem laaggeletterdheid met humor wordt aangekaart.

Week van de alfabetisering

In de Week van de Alfabetisering van 7 t/m 13 september worden er in heel Drenthe tientallen taalactiviteiten georganiseerd om het belang van het kunnen lezen en schrijven te benadrukken. Zo zijn de hele week laaggeletterden als mystery guest actief om diverse bedrijven te bezoeken en deze te checken op toegankelijkheid, begrijpbare instructies en leesbare correspondentie. In samenwerking met Biblionet en de bibliotheken reikt een aantal burgemeesters BoekStartkoffertjes uit aan pasgeborenen, om extra aandacht te geven aan het feit dat je niet vroeg genoeg kunt beginnen met (voor)lezen als stimulerende taalactiviteit.

Reacties

Cookieinstellingen