Goedkeuring Raad van State

Foto: Foto: Google Maps

De Raad van State heeft de zorgwoningen in de voormalige basisschool in Ansen goedgekeurd. De Raad stelde vast dat er geen kans is dat de zorgwoningen door niet-hulpbehoevenden worden bewoond, omdat bewoners verplicht zorg moeten inkopen bij Woonzorg De Berkenhof, de organisatie die in 2013 van de oude school een kleinschalig verzorgingshuis maakte. Omdat er voor de omgeving van zorgwoningen ruimere regels gelden dan voor de omgeving van “normale” woningen, hoeven naburige bedrijven niet bang te zijn dat ze verplicht worden tot het trefffen van kostbare maatregelen voor de bescherming van het milieu en zullen dus ook niet te maken krijgen met inperkingen van hun bestaande vrijheden.

 

lees verder

Cookieinstellingen