Directeur OBS De Dissel: internet is noodzaak

Foto: MJ Jonkers

Voor de scholen in De Wolden kan de glasvezelverbinding niet snel genoeg aangelegd worden.

DSCF6549

“We kunnen nu bijvoorbeeld niet tegelijkertijd op de computer werken”,  vertelt Jaap Scheper, directeur van De Dissel. “De programma’s die we moeten gebruiken, worden natuurlijk steeds zwaarder, die vragen steeds meer van onze internetverbinding en dat wordt in de toekomst natuurlijk alleen maar erger. Uitgevers van lesmethoden hebben nu naast de lesboeken een digitale variant “erbij”, maar het duurt niet lang meer en dan komt er geen boek meer aan te pas, dan gaat alles digitaal”, legt Scheper uit. “We geven al veel les via het digibord, daar heb je een goede internetverbinding voor nodig, maar leerkrachten moeten ook thuis de lessen kunnen voorbereiden en die dan naar de school kunnen sturen via internet. Als kinderen een spreekbeurt maken, is dat tegenwoordig vaak een PowerPoint. Die moeten ze dan wel via internet naar de school kunnen sturen. Vaak voegen ze aan hun spreekbeurt ook foto’s en filmpjes toe en daar is heel wat upload-snelheid voor nodig”, zegt Scheper.

DSCF6602

Dat de CITO-toetsen binnenkort digitaal afgenomen worden en dat dit op de scholen in De Wolden onmogelijk is vanwege de slechte internetverbinding, is inmiddels wel bekend. Maar wat nog niet iedereen weet, is dat bijvoorbeeld in het Kindcentrum ook bij de peuters al tablets gebruikt worden, tablets die ook op het internet van De Dissel werken, wat daardoor eigenlijk te zwaar belast wordt.  Dat merkt de school ook als de schoolarts er is, die door het trage internet niet kan inloggen op het systeem waar hij op werkt. Of als de monteurs komen voor onderhoud of reparatie van de printers of kopieermachines, want elke storing moet digitaal uitgelezen worden.

Kwaliteit onderwijs lijdt onder slecht internet

“We hebben nu nog maar een paar tablets per groep, maar als we straks voor elk kind een tablet hebben, moeten wel alle kinderen in de groep tegelijk met het verwerken van de stof bezig kunnen zijn”, verklaart Scheper. “Dat is nu met deze internetverbinding onmogelijk. En dat terwijl het juist voor de bovenbouw ontzettend belangrijk is dat ze met die tablet kunnen werken. Er is nu een groot tekort aan mensen in de technische beroepen, daarin wordt tegenwoordig ook veel digitaal gewerkt, daar moeten deze kinderen dus op voorbereid zijn” stelt Scheper. “En kijk eens naar de 3D-printer. Daar leren de kinderen mee ontwerpen, maar dat gaat ook allemaal digitaal.” Jaap Scheper is er vast van overtuigd, onderwijs zonder internet, dat kan gewoon niet meer. “Als je kinderen goed wilt voorbereiden op de toekomst dan moet je snel internet hebben. Het is niet meer weg te denken, het neemt alleen maar toe.”

DSCF6609

De communicatie met de ouders gaat tegenwoordig veel beter en makkelijker, maar ook: digitaal. Geen strookjes meer inleveren voor de ouderavond, een WhatsApp-berichtje sturen is nu voldoende. Ouders kunnen ook een bericht krijgen uit de klas via WhatsApp. Er wordt dan bijvoorbeeld verteld over welke onderwerpen er wordt gewerkt.  Bij de kleuters is zelfs zo dat de ouders thuis kunnen inloggen via een ouder-portaal. De ouders zien dan wat de kleuter op school heeft gedaan en kunnen daar thuis samen met het kind dan ook mee verder gaan, legt Scheper niet zonder enige trots uit. “We hebben ook een leerkracht die een eigen website heeft gebouwd, daar kunnen de kinderen hun huiswerk oefenen, bijvoorbeeld taal of de tafels”.

Kinderen voorbereiden op de toekomst

De lagere scholen in De Wolden werken allemaal al veel  digitaal en in de toekomst wordt alleen nog maar meer. Volgens directeur Scheper is dat ook onvermijdelijk. “De samenleving verandert, dus het onderwijs moet ook veranderen, dat moet zich aanpassen. De kinderen moeten immers worden voorbereid op een hele andere toekomst. De banen die deze kinderen straks gaan vervullen, bestaan nog niet eens. De ontwikkelingen in de samenleving gaan razendsnel, het onderwijs kan en mag daar niet bij achterblijven.  Als je kinderen goed wilt voorbereiden op de toekomst, dan moet je gewoon snel internet hebben”, besluit hij.

DSCF6553

Dit artikel verscheen eerder in “Op ’t Wold”

 

 

Reacties

Cookieinstellingen