Gemeente De Wolden sluit het jaar 2015 af met een positief saldo

Foto: pixabay

Gemeente De Wolden sluit het jaar 2015 af met een positief saldo van 1,8 miljoen euro. Dit blijkt uit de door het college gepresenteerde jaarstukken over 2015.

Het college kijkt met een goed gevoel terug op de resultaten van afgelopen jaar. De voorgenomen doelen zijn grotendeels bereikt of in uitvoering. ]

Opvallend daarbij:  de resultaten op het sociaal domein, diverse ontwikkelingen in de centrumplannen, ondersteuning van de gebiedscorporatie en een vernieuwd afvalbeleid en het project Initiatiefrijk De Wolden waarin bewoners diverse aansprekende projecten aanbrachten voor de beschikbaar gestelde 1 miljoen euro.

Meevaller

Het positieve saldo wordt voor 1,5 miljoen euro veroorzaakt door lagere uitgaven binnen het sociale domein, zoals de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Naast de meevaller bij het sociaal domein waren er incidentele voordelen op de kapitaallasten, de bedrijfsvoering en de grondexploitatie. In totaal voor een bedrag van € 750.000.Meevaller Sociaal domein

Het grootste deel van het resultaat is ontstaan binnen het sociaal domein. Wethouder financiën Jan van ’t Zand licht toe: “De plus komt grotendeels door een aan het eind van het jaar door het rijk extra verstrekt budget. Hierop was niet gerekend. Landelijk is met de budgetten geschoven waar de gemeente op moest anticiperen. In De Wolden is de transitie voor de mensen die zorg nodig hebben goed verlopen en kunnen we stellen dat niemand tussen wal en schip is geraakt.”

Financieel gezond

In verband met de vele blijvende onzekerheden op het terrein van het sociale domein wordt een deel van het voordeel (€ 260.000) gestort in de ‘reserve sociaal domein’. Het overige deel wordt volgens afspraak met de gemeenteraad toegevoegd aan de ‘reserve investeringsprojecten’. Van ’t Zand: “Het jaar 2015 was in financieel perspectief lastig. We kunnen stellen dat De Wolden financieel een gezonde gemeente is. In de Kadernota die medio mei verschijnt wordt meer duidelijk hoe de post ‘reserve investeringsprojecten’ wordt ingezet.”

Raad bespreekt jaarrekening

Donderdag 28 april behandelt de gemeenteraad de jaarrekening 2015. Wie belangstelling heeft is welkom vanaf 19.30 uur. De jaarrekening en jaarverslag 2015 zijn ook in te zien op dewolden.nl.

euro-870757_960_720

Reacties

Cookieinstellingen