Toekomst van de Boerhoorn

Foto: MJ Jonkers

Een groep inwoners van Zuidwolde heeft op verzoek van Dorpsbelangen onderzocht of verzelfstandiging van het ontmoetingscentrum De Boerhoorn mogelijk is.

boerhoorn

Aan dat onderzoek is ruim een jaar gewerkt. De Boerhoorn moet een multifunctioneel centrum worden met de sfeer van een dorpshuis. Een sociaalmaatschappelijke onderneming met aanbod  voor huidige en toekomstige gebruikers. De adviesgroep denkt dat verzelfstandiging, het overdragen van het beheer aan de inwoners van Zuidwolde, mogelijk is wanneer aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Op 11 en 12 april geeft de groep voor alle inwoners van Zuidwolde een toelichting op dit advies.

De bijeenkomsten vinden plaats in De Boerhoorn. Aanvangstijden: 11 april 20.30 uur en 12 april 15.00 uur. De zaal is een kwartier van te voren open. Iedereen is welkom. Vooraf aanmelden is niet nodig.

De Boerhoorn moet meer aan de weg gaan timmeren. Dat kan door meer activiteiten te organiseren, ook op cultureel vlak. Versterking van de communicatie, ook via de sociale media, is daarvoor nodig. Er gebeurt nu al veel meer dan bij veel inwoners bekend is. Het ontmoetingscentrum moet professioneel worden beheerd met sterkere ondersteuning van vrijwilligers. Geadviseerd wordt om als bestuursvorm een stichting te kiezen. In die stichting moeten de gebruikers een belangrijke stem krijgen. Het stichtingsbestuur bestaat uit maatschappelijk betrokken en ondernemende  Zuidwoldigers. Uitgangspunt bij de verzelfstandiging is dat gedurende minimaal drie jaar een sluitende exploitatie mogelijk is.

Het advies is ook om meer samenwerking  te ontwikkelen rond De Boerhoorn. Daarbij kan je denken aan samenwerking met bijvoorbeeld de bibliotheek, Zantingehof, Welzijn de Wolden, gemeente, zalencentrum Den Kaat, Medisch Centrum Thijinge en de ondernemersvereniging. Uiteraard is het belangrijk dat de Stichting Welzijn de Wolden in De Boerhoorn blijft.

Belangrijk is ook dat er een visie op de toekomst van het gehele gebied aan de zuidoostkant van de Hoofdstraat komt. Daarin moet bijvoorbeeld worden nagedacht over de vraag of de Oosterweg tussen de Zantingehof en De Boerhoorn niet een voetgangersgebied moet worden waar auto’s te gast zijn.

Einddoel is te komen tot een in alle opzichten duurzaam multifunctioneel centrum met de sfeer van een dorpshuis waar iedereen welkom is voor activiteiten, ontmoeting, informatie en advies, cultuur en gebruik van ruimtes en catering.

Reacties

Cookieinstellingen