College besluit begin maart over azc

Foto: Pixabay

Als het aan het college ligt, komen er maximaal 314 vluchtelingen in Recreatiecentrum Van Harte. Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) heeft het voorstel van 500 vluchtelingen aangepast. Zowel voor- als tegenstanders vinden 500 veel op deze locatie.

Gisteren zijn de directe omwonenden al op de hoogte gebracht en er is ook contact geweest tussen Dorpsbelangen van Echten en van Ruinen en de gemeente.

Burgemeester Roger de Groot: “We kennen via de media de vaak zware omstandigheden waaruit deze mensen zijn gevlucht. Als gemeente vinden we het belangrijk om onze verantwoordelijkheid te nemen voor een goede opvang van deze mensen. Uiteraard met oog voor omwonenden en inwoners. De mogelijke komst van vluchtelingen houdt de gemoederen in onze gemeente behoorlijk bezig.  Voor ons is 314 vluchtelingen daarom het maximale aantal.”

Vakantiehuis-Echten-Recreatiecentrum-van-Harte_15

Fietspad en OV

Begin maart neemt het college een definitief besluit. Tot donderdag 25 februari is het mogelijk om reacties bij de gemeente in te dienen. Reacties van inwoners en het advies van de overleggroep worden gebundeld in een reactienota. Al deze reacties worden meegewogen bij het nemen van het definitieve besluit begin maart.

Voordat besloten kan worden of het azc ook echt doorgaat, zal aan  verschillende voorwaarden voldaan moeten worden. “Het bereik van de mobiele telefonie daar is niet optimaal bijvoorbeeld”, legt burgemeester Roger de Groot uit, “en er zal een fiets- en wandelpad aangelegd moeten worden”. Veiligheid, zowel voor de inwoners van De Wolden als voor de vluchtelingen is wat de gemeente betreft een zeer belanrijk punt en ook de noodzaak van het regelen van een OV-voorziening is door de gemeente bij het COA neergelegd.

Als het college akkoord gaat met de vestiging van een azc in Echten, zouden de eerste vluchtelingen in het voorjaar al kunnen arriveren. Het college heeft bij h et COA duidelijk aangegeven dat met de samenstelling van een groep vluchtelingen rekening gehouden dient te worden met de omgeving waarin deze terecht komen, met andere woorden, graag gezinnen. Over de herkomst van de vluchtelingen valt nog weinig te zeggen. “Dat is ook afhankelijk van de samenstelling van de aanvoerstroom”, meldt burgemeester de Groot.

man-1002633_960_720

Uitbreiding huidige bebouwing

Het COA wil starten met de opvang van 186 vluchtelingen in de huidige bebouwing. De stap daarna is uitbreiding van het park, waardoor er ruimte is voor 314 vluchtelingen. Door de uitbreiding van de locatie wordt Van Harte een volwaardig azc. Bij een volwaardig azc ligt het beheer in handen van het COA. Dit betekent onder andere dat er 24 uur per dag beveiliging is, dat er professionele begeleiding vanuit het COA aanwezig is en dat er medische en recreatieve voorzieningen en onderwijs in het azc zelf zullen zijn.

In eerste instantie zal de opvang voor 5 jaar zijn. Na vijf jaar vindt dan een evaluatie plaats waarna beslist wordt of de opvang met nog 5 jaar verlengd wordt.

Inloopbijeenkomst over AZC

Dinsdag 23 februari is er een inloopbijeenkomst over de komst van vluchtelingen in Recreatiecentrum Van Harte in Echten. De bijeenkomst wordt gehouden in De Molenhoeve bij Echten. Tussen 17.00-21.30 uur zijn inwoners van gemeente De Wolden van harte welkom om vragen te stellen en te reageren. Naast medewerkers en gemeentebestuur van De Wolden zijn tijdens deze inloopmarkt vertegenwoordigers aanwezig van het COA, Vluchtelingenwerk, Gezondheidscentrum Asielzoekers en de politie.

Nieuwsbrief

Inwoners van Ruinen en Echten en het tussengelegen gebied krijgen een nieuwsbrief met informatie rondom de opvang van vluchtelingen. De nieuwsbrief is vanaf woensdag ook te bekijken op www.dewolden.nl.

map-of-the-world-1005413_960_720

 

Reacties

Cookieinstellingen